Obchodní podmínky služby Finewex

Provozovatel služby:
Pavlína Křapková
místem podnikání: Nám. T. G. Masaryka 122, Dolní Bousov
IČ: 07372621

(dále jen „provozovatel“)

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 14.11.2018